Elektrorevize Ostrava


Elektrorevize Ostrava.

ELEKTROREVIZE OSTRAVA ZAJISTÍME PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Volejte: 728 817 556

Elektrorevize Ostrava poskytují  na elektrorevize množstevní slevy až 30%  bez nutnosti vázat se smlouvou.

Předložení neplatné předchozí elektrorevize- sleva 3%.
Předložení platné předchozí elektrorevize- sleva 5%.
Věrnostní sleva při opakované elektrorevizi- sleva 10%.
Množstevní sleva při elektrorevizi spotřebičů a nářadí sleva až 10%.

Elektrorevize Ostrava - sleva pro bytové družstva a společenství vlastníků bytových jednotek - 30% procent na revizi elektro hromosvodů při součastné objednávce elektrorevize společných prostor.

Elektrorevize Ostrava - provádíme  revize nouzového osvětlení.  Termíny: 1x ročně dle vyhlášky 246/2011 sb.

Provádíme elektrorevize požadované firmou ČEZ pro připojení odběrného místa.

Provádíme elektrorevize vyhrazených elektrických zařízení  výchozí, pravidelné i mimořádné:

 • elektrorevize zařízení nízkého napětí do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu
 • elektrorevize bytů, revize rodinných domů, revize rekreačních objektů

 • elektrorevize průmyslových objektů, škol, kancelářských budov, úřadů, skladů a revize výrobních hal

 • elektrorevize  přípojek nízkého napětí

 • elektrorevize  rozvaděčů a revize prozatimních elektrických zařízení na stavbách

 • elektrorevize systémů ochrany před bleskem a přepětím (hromosvodů)

 • elektrorevize elektrických spotřebičů: počítače, monitory, tiskárny, kopírky, varné konvice, chladničky

 • elektrorevize ručního nářadí: vrtačky, úhlové brusky, pily, prodlužovací kabely apod.

Elektrorevize Ostrava provede elektrorevize elektrických spotřebičů a nářadí za výhodnou cenu bez nutnosti předložit k elektrorevizi větší počet spotřebičů. Elektrorevize provádíme za jednotnou cenu. Bližší informace o cene elektrorevize poskytnou elektrorevize Ostrava:

mobil: + 420 728  817  55 6

mobil: + 420 605 159 806

mobil: +420 777 429 745

mail: info@elektrorevize-veternik.cz


Zajistíme Vám revize elektro všech typů a provedení. Elektrorevize provádí vyškolený odborník vybavený dle zákona veškerými potvrzeními. Elektro revize provádíme přímo na místě za použití certifikovaných zařízení. O provedené revizi elektro Vám vystavíme doklad o provedené revizi elektro, který je důležitý nejen při pojistné události, ale především pro Váš klid a bezpečí.

Samozřejmě, bezpečnost objektu Vám zajistí především původní odborná montáž elektro instalace, nebo hromosvodu, avšak pravidelné revize elektro instalace a  hromosvodů Vám zajistí jejich spolehlivou funkčnost v čase.
Buďte zodpovědní správci majetku a provádějte elektrorevize v pravidelných termínech.

Proč si nechat provést elektrorevize ?


 • Vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce. (Taková střední pokuta v řádech statisíců dokáže zkazit náladu i na několik let...)
 • V případě požáru, úrazu el. proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí
 • Nastane-li úraz elektrickým proudem u osoby používající zařízení či elektroinstalace, je platný doklad od revize elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.

 • V prvé řadě bezpečnost a jistota v používání elektroinstalace, zařízení a elektrospotřebičů

 • Posouzení výchozího stavu elektroinstalace, hromosvodů, elektrospotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů certifikovaným dodavatelem revize elektro je uzákoněno zákonnými předpisy – např. zákoníkem práce (zákon č. 174/68 Sb., č. 488/2000 Sb.)

 • Také periodické (opakované) revize elektro mají své zákonné ustanovení – bez nich pozbývá po vypršení výchozí revize její platnost

 • Neprovádění revize elektro je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či elektroinstalace a je citelně postihováno oblasním inspektorátem práce při kontrolách

 • Neexistence protokolu elektro revize zařízení je vždy pokládána za důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel elektroinstalace či zařízení, na němž úraz nastal.

 • Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá platnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize elektro zařízení

Výdaje za provedené revize elektro jsou položkou započitatelnou do nákladů. Je-li vyšetřována příčina úrazu či požáru tak nejdříve si kontrolní orgán zjišťuje zda jsou řádně provedeny revize vyhrazených technických zařízení (elektrické zařízení, plynové zařízení apod.). Pokud tomu tak není může kontrolní orgán udělit provozovateli pokutu za neplnění si zákonných povinností.


Elektrorevize provádím špičkovými měřícími přístroji firem METREL a ILLKO.

Elektrorevize Ostrava, revize elektro Ostrava.

Revizní technik pro elektrorevize Ostrava Vám nabízí elektrorevize Vaší elektro instalace.

Elektrorevize Ostrava provádí elektrorevize Vašeho zařízení i v expresních lhůtách.

bližší informace mobil: +420 728  817  55 6,  +420 720 159  204

Revize elektroinstalace, jinak také nazývána revize elektro se provádí dle norem ČSN 33 2000-6 a zahrnuje veškeré revize elektroinstalace obecně od měření el. energie přes jistící a ochranné prvky v rozvaděčích až po koncové obvody jako jsou zásuvky, osvětlení, pevně připojené spotřebiče. Tato revize elektro neřeší elektrické spotřebiče připojené vidlicí do zásuvky ani hromosvody.

 

 

Termíny pro revize elektroinstalace:

Termíny revize elektro předepisuje ČSN 33 1500 se změnou Z3 v roce 2004 dle přílohy 2 a ČSN 33 2000-6 a jsou vysvětleny následné.

Termín 5 let - elektroinstalace zděných obytných a kancelářských budov

Termín 4 roky - elektroinstalace venkovního osvětlení

Termín 3 roky - elektroinstalace zděných pensionů, hotelů, škol, školky, rekreačních zařízení,...

Termín 2 roky - elektrorevize objektů materiálů stupně hořlavosti C2 a C3 jako dřevo,...

Termín 1 rok -  elektroinstalace bazénů, fontán, pojízdných a převozných prostředků (karavany,...)

Termín 0,5 roku - elektroinstalace  prozatímních rozvodů staveniště či demolice

 

 

Elektrorevize hromosvodů

Elektrorevize hromosvodů se provádí dle norem ČSN 34 1390 a souboru norem ČSN EN 62305 dle data realizace. Platnost ČSN 34 1390 byla ukončena dne 1.2.2009, od tohoto dne již nelze podle této normy navrhovat a realizovat hromosvody. V normách se účelem hromosvodů rozumí ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny, resp. ochrana před bleskem.

 

Termíny revize hromosvodů ČSN 34 1390:

Termíny pro revize hromosvodů uvádí norma ČSN 33 1500 a odvozuje se od stavebních hmot, ze kterých je daný objekt konstruován. Rozlišujeme do dvou kategorií (jako stavební hmota se bere hmota použitá pro nosné zdi a příčky, nikoliv obložení):

1.  Termín 2 let pro objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 (například dřevěná konstrukce)

2.  Termín 5 let pro objekty ostatní (například zděné, betonové,...)

 

 

 

Termíny revize systému ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305:

Termíny pro revize těchto systémů ochrany před bleskem se stanovují dle zařazení do příslušné hladiny ochrany objektu, tuto hladinu stanovuje projektová dokumentace tohoto systému. Jednotlivé termíny jsou uvedeny v normě ČSN EN 62305-3, tabulka E.2.

1.  Termín 2 let pro objekty s hladinou ochrany (LPL) I. a II.

2.  Termín 4 let pro objekty s hladinou ochrany (LPL) III. a IV.

 

 

Revize elektrických spotřebičů

Revize elektrických spotřebičů (revize elektrospotřebičů a ručního nářadí) se provádí dle normy ČSN 33 1600 ed. 2  z roku 2009, která oproti předchozím zaštiťuje zároveň ruční nářadí. Při určování termínu je třeba rozlišovat termín „elektrické spotřebiče nepřipevněné držené v ruce“ a „ostatní nepřipevněné spotřebiče“.

Třídění elektro spotřebičů do skupin:

skupina A = spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli

skupina B = spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby, zemědělství... )

skupina C = spotřebiče užívané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

skupina D = spotřebiče užívané ve veřejně přístupných prostorách ( školy, kluby, hotely, internetové kavárny..)

skupina E = spotřebiče používané při administrativní činnosti

Lhůty revize elektro spotřebičů

Skupina el. spotřebičů

Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce

Ostatní nepřipevněné spotřebiče

A

před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B

Třídy I

1x za 3 měsíce

1x za 6 měsíců

Třídy II a III

1x za 6 měsíců

C

Třídy I

1x za 6 měsíců

1x za 24 měsíců

Třídy II a III

1x za 12 měsíců

D

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

E

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

 

U elektrického ručního nářadí je dále doporučeno, jestliže jeho frekvence používání překračuje 250 provozních hod./rok, revizní lhůtu přiměřeně zkrátit.

 

 


 

 

 Alfa Elchronwww.uvodnik.czJakNaWeb.com - vše  o HTML,CSS,PHP,MySQL,XML, výroba a tvorba www a web grafika
Kvalitne.okamzite.eu
Page-Rank Tým CZ
Český katalog stránek123www.biz

Pro podrobnosti nás kontaktujte ZDE